Θα προτιμούσες να βρεθεί θεραπεία για
για το AIDS
τον Καρκίνο
για το AIDS
τον Καρκίνο