Προτιμάς
Τσίπουρο
Ούζο
Τσίπουρο
Ούζο
Next Question