Θα προτιμούσες να
σώσεις 1000 γλυκά γατάκια
βγεις ραντεβού με την Shakira
σώσεις 1000 γλυκά γατάκια
βγεις ραντεβού με την Shakira